Od czerwca 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja

Medyczna Szkola Policealna nr 2 na kierunki

  • technik farmaceutyczny (klasy w systemie porannym i popołudniowym)
  • technik masażysta (klasy w systemie porannym i popołudniowym).

Szkoła Policealna dla Dorosłych na kierunki zaoczne:

  • opiekun medyczny - okres nauki 1 rok
  • opiekun w Domu Pomocy Społecznej - okres nauki 2 lata

 ZAPRASZAMY!

 

Nasz Szkoła została wyróżniona w Ogólnopolskim konkursie jako "Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy". Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego.

 

W związku z dużą liczbą telefonów z pytaniami dotyczącymi ostatniego naboru kierunek technik farmaceutyczny, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami będą dokonywane nabory na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018. Podstawa prawna: Rozp.MEN z dn.08.08.2014 r. zm. rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2014 r. poz.1140).