SZKOŁA BEZPŁATNA!!! NIE WYMAGAMY MATURY! DOGODNA LOKALIZACJA!
Technik farmaceutyczny
Osoba zajmująca się zawodowo pracą w aptece oraz przemyśle farmaceutycznym, daje duże możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Oferujemy profesjonalne przygotowanie z zakresu receptury, analizy, działania i zastosowania
Technik masażysta
Osoba, która w swojej pracy pomagam ludziom w różnym stanie zdrowia wykonując różne formy i techniki masażu. Profesjonalnie przygotowujemy do masażu klasycznego, segmentarnego, limfatycznego i relaksacyjnego.
Opiekun osoby starszej
- istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej, pomaga w codziennych czynnościach, udziela pierwszej pomocy, mobilizuje osobę podopieczną do zwiększania samodzielności życiowej.
Opiekun w domu pomocy społecznej
- pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi.
Opiekunka środowiskowa
- przygotowana jest do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych, niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
Asystent osoby niepełnosprawnej
- świadczy usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne osobom niepełnosprawnym. Rehabilitacja, za którą odpowiedzialna jest osoba zatrudniania w tym charakterze, dotyczy nie tylko sfery medycznej, lecz także psychologicznej podopiecznych.
Opiekun medyczny
- to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku.
Aktualności
UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA DYPLOMÓW
07-09-2016

List Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego skierowany do naszych absolwentów w związku z uzyskaniem przez nich dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta oraz opiekun medyczny.

LIST MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REKRUTACJA NA KIERUNEK TECHNIK FARMACEUTYCZNY
12-01-2016

W związku z dużą liczbą telefonów z pytaniami dotyczącymi ostatniego naboru kierunek technik farmaceutyczny, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami będą dokonywane nabory na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018. Podstawa prawna: Rozp.MEN z dn.08.08.2014 r. zm. rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2014 r. poz.1140).

2009 - 2016 Medyczna Szkoła Policealna nr 2 "MSP2" Warszawa Rakowiecka 23